Тихосова Анна Анатолиевна

Тіхосова Ганна Анатоліївна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету.

Тіхосова Г.А. працює над проблемами розробки ресурсозберігаючих технологій первинної переробки натуральних волокон та дослідженням впливу різних технологічних факторів на фізико-механічні властивості натуральних волокон, що цілком пов’язано з науковою тематикою кафедри.

Останнім часом вона займається перспективним напрямком наукової роботи, а саме: розробкою технології первинної переробки соломи ненаркотичних конопель з метою одержання целюлозовмісних матеріалів.

Протягом 2016 року приймала активну участь у сумісній з Інститутом лубяних культур НААН України (Глухів) науково-дослідній роботі з розроблення технології одеражння целюлози для банкнотного паперу зі стебел конопель.

Тіхосова Г.А. є учасником багатьох українських та міжнародних наукових конференцій. У її творчому доробку понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 9 навчальних посібників та підручників (у співавторстві) з грифом МОН України, 2 навчальних посібника, які рекомендовані до видання Вченою радою ХНТУ, 4 монографії та 10 патентів. На даний час вона є керівником двох аспірантів і консультантом одного докторанта. Під керівництвом Ганни Анатолівни було захищено п’ять кандидатських дисертацій.

Тіхосова Ганна Анатолівна є членом спеціалізованої вченої ради Д 67.052.02 Херсонського національного технічного університету за спеціальністю 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур». Також вона є членом експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості при департаменті атестації кадрів вищої кваліфікації.

За вагомий особистий внесок у забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджена Почесною Грамотою Кабміну України ( № 27292 від 18.08.2017 р.); за вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки була нагороджена Почесною Грамотою МН України ( № 134626); за плідну працю, розробку та впровадження новаторських ідей в освітній і наукових сферах та з нагоди Дня науки нагороджена Почесною Грамотою Херсонської ОДА ( № 166-ОС від 08.05.2013 р.) і чисельними грамотами ХНТУ.